COCCIO PESTO

COCCIO PESTO - Природен декоративен покривен материјал во смеса благодарение на комбинација на стари рецепти и нови технологии, овозможува точкаст ефект на мермер и полумат со убави сенки направени од “пукање”на специјални зрна од цигли. Може да се нанесува во ентериер и на фасади. Благодарение на финалниот изглед, може да се користи во сите престижни ентериери.

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА