За Нас

Друштвото за услуги, трговија и производство Џико Инженеринг Трајче, Горан и Игорче ДОО Скопје  е основано на 10.02.1999 год. со приоритетна дејност Завршни работи во градежништвото.

Друштвото е оформено со приватен капитал, основачи се Трајче Џиковски, Игорче Џиковски и Горан Џиковски кој е во својство на управител.

Џико Инженеринг се занимава со изведба и продажба на станови, изведба на градежно-занаетчиски работи, монтажа на гипскартон и спуштени плафони, инсталациони и изолациони работи, производство и вградување на ПВЦ и алуминиумска столарија, лимарски работи, молерофарбарски и останати завршни работи.

Нашиот стручен тим го сочинуваат градежни инженери, техничари и ВКВ работници.

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА