STUCCOMARMO

STUCCOMARMO - Природен декоративен покривен материјал во смеса, произведен на основа на искуства и стари формули, а со додавање нови технологии. Се постигнува ефект на мермер, типичен за венецијански стил од осумнаесетиот век. Овозможува комплетна пропустливост и спречува појава на влага, така што може да се нанесе и во ентериер и на фасада.

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА