NAHIR

NAHIR - Еластичен материјал за ѕидови и плафони, кој Ви овозможува да ги декорирате површините во облик на разни релјефни апликации со необична убавина и можност за работа.
Лесно се нанесува, остава меко чувство на допир. Nahir може да се користи во бели тонови (бази) за да се добие бараниот релјеф се до дебелина од 5мм. Исто така, материјалот може да се тонираи така да се нанесува на ѕидот.

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА