Стан 12 Црниче

Големина = 54 М²

Објектот е ПРОДАДЕ


 

Стан 2 Црниче

Големина = 56 М²

Објектот е ПРОДАДЕН


Стан 14 Црниче

Големина = 56 М²

Објектот е ПРОДАДЕН


Стан 13 Црниче

Големина = 119 М²

Објектот е ПРОДАДЕН


Стан 4 Црниче

Големина = 37 М²

Објектот е ПРОДАДЕН


Блок Б стан 1

Големина = ХХ М²

Објектот е ПРОДАДЕН


Страници

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА