ИМЕ НА ФИРМАТА

 ЏИКО ИНЖЕНЕРИНГ ДОО
ГРАД
 СКОПЈЕ
АДРЕСА
 УЛ. 3-та МАКЕДОНСКА БРИГАДА 47 лок. 1/А
(ПРВАТА ЗГРАДА ОД ХЕМИСКО НАКАЈ ЦЕНТАР)
ТЕЛЕФОН
 02/3211-097
ФАКС
 02/3211-098
МОБИЛЕН
 070/38-37-81
 078/38-37-81
E-MAIL
 
ДЕЈНОСТ
 ГРАДЕЖНО ЗАНАЕТЧИСКИ РАБОТИ
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
 ГОРАН ЏИКОВСКИ
ИМЕ НА ПРОДАВНИЦА
 
 ПОДРУЖНИЦА АРТ КОЛОР
АДРЕСА НА ПРОДАВНИЦА
 УЛ. 3-та МАКЕДОНСКА БРИГАДА 47 лок. 1/А
(ПРВАТА ЗГРАДА ОД ХЕМИСКО НАКАЈ ЦЕНТАР)
КОНТАКТ ЗА ПРОДАВНИЦА
 078/22-88-51 БОБИ

Контакт