Контакт

ИМЕ НА ФИРМА
 ЏИКО ИНЖЕНЕРИНГ ДОО
ГРАД
 СКОПЈЕ
АДРЕСА
 ул. 1732 бр. 4 ламела Б-лево кат 3 бр.12 Скопје
 Парк Резиденс - Градски Стадион
ТЕЛЕФОН
ФАКС
 +389 2 32 11 098
МОБИЛЕН
E-MAIL
ДЕЈНОСТ
 ГРАДЕЖНО ЗАНАЕТЧИСКИ РАБОТИ
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
 ГОРАН ЏИКОВСКИ

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА