ИМЕ НА ФИРМАТА

 ЏИКО ИНЖЕНЕРИНГ ДОО
ГРАД
 СКОПЈЕ
АДРЕСА
 ул. 1732 бр. 4 ламела В кат 3 бр. 5 Скопје
 Парк Резиденс - Градски Стадион
ТЕЛЕФОН
 02/3211-097
ФАКС
 02/3211-098
МОБИЛЕН
 070/38-37-81
 078/38-37-81
E-MAIL
 
ДЕЈНОСТ
 ГРАДЕЖНО ЗАНАЕТЧИСКИ РАБОТИ
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
 ГОРАН ЏИКОВСКИ

Контакт