Стан

Стан 12 Црниче

Големина = 54 М²

Објектот е ПРОДАДЕН


 

Стан 2 Црниче

Големина = 56 М²

Објектот е ПРОДАДЕН


 

Стан 14 Црниче

Големина = 56 М²

Објектот е ПРОДАДЕН


 

Стан 13 Црниче

Големина = 119 М²

Објектот е ПРОДАДЕН


 

Стан 4 Црниче

Големина = 37 М²

Објектот е ПРОДАДЕН


 

Блок Б стан 1

Големина = ХХ М²

Објектот е ПРОДАДЕН


 

Блок А стан 4

Големина = ХХ М²

Објектот е ПРОДАДЕН


 

Блок Б стан 6

Големина = ХХ М²

Објектот е ПРОДАДЕН


 

Блок А стан 5

Големина = ХХ М²

Објектот е ПРОДАДЕН


 

Блок А стан 2

Големина = ХХ М²

Објектот е ПРОДАДЕН


 

Блок Б стан 3

Големина = ХХ М²

Објектот е ПРОДАДЕН


 

Блок А стан 1

Големина = ХХ М²

Објектот е ПРОДАДЕН


 

Страници